fbpx Menu

Werkwijze

Het Aankoophuis, de werkwijze

Een huis kopen is complex, want er komt veel bij kijken. Daarom hebben we het aankoopproces opgedeeld in tien overzichtelijke stappen. Zo weet u precies waar u aan toe bent en komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Bij elke stap staan we aan uw zijde, zodat u een zorgeloze aankoop tegemoet kunt zien met aan het eind de sleutels van uw droomhuis in uw hand.

Stap 1

De intake

U wilt een huis of appartement kopen. Daarbij heeft u bepaalde wensen en eisen. Tijdens een verkennend gesprek brengen we uw wensen zo goed mogelijk in kaart. Op die manier kunnen we gericht voor u op zoek gaan en ons netwerk inschakelen. We kennen de regio en weten wat er speelt. We kunnen snel schakelen als we weten wat u zoekt. Dat is immers cruciaal op de huidige woningmarkt.

Stap 2

De financiering | voorbereiding

Het is goed om een helder beeld te hebben van wat er financieel mogelijk is. Daarom is het goed om in een vroeg stadium een gesprek aan te gaan met een financieel specialist. Deze kan u vertellen waar de financiële grens ligt waarbinnen we kunnen gaan zoeken. In ons netwerk hebben we verschillende financieel specialisten met wie we goede ervaringen hebben. We kunnen u zo nodig begeleiden en adviseren.

Stap 3

De bezichtiging

U wilt een woning bezichtigen. Dan plannen we een bezichtiging voor u in. Natuurlijk gaan we met u mee. Samen bekijken we het huis aan de hand van uw eisen en wensen. Maar we letten ook op de technische staat, locatie, fundering, enzovoorts. U mag van ons een gedegen advies verwachten. Als u de woning na de bezichtiging nog steeds interessant vindt, krijgt u van ons een uitgewerkte lijst met bevindingen.

We adviseren u altijd verschillende woningen te bezichtigen. Door woningen te vergelijken kunt u steeds makkelijker beoordelen of een object werkelijk uw droomhuis is.

Stap 4

Nader onderzoek

Na de bezichtiging bent u zo enthousiast dat u er wakker van ligt, de nieuwe indeling al heeft gemaakt en u uzelf al helemaal ziet wonen in uw nieuwe huis.

Voordat we ons gaan buigen over een bod, doen we nader onderzoek op het gebied van bouwkundige aspecten en milieu (zoals asbest of de aanwezigheid van een olietank). Ook het bestemmingsplan en het Kadaster, waaronder de erfpachtvoorwaarden, roerende zaken en bewijs van eigendom komen aan bod.

Een appartement kopen

Wilt u een appartement kopen? Dan is extra onderzoek benodigd.
Als u een appartement koopt, wordt u ook lid van de Vereniging van Eigenaren. De Vereniging van Eigenaren regelt het onderhoud van het gebouw en regelt alle gemeenschappelijk belangen van de eigenaren. We beoordelen voor u alle formele stukken van de VvE. Zo kunt u (soms zeer hoge) onvoorziene kosten voorkomen.

Stap 5

Het bod | voorbereiding

Als na de bezichtiging en het nader onderzoek de seinen nog steeds op groen staan stellen we samen met u een bod en een biedingsstrategie op. De waarde van een woonhuis wordt mede bepaald door de staat van onderhoud, de ligging, het uitzicht, de parkeermogelijkheden, het bestemmingsplan en natuurlijk de resultaten uit het aanvullend onderzoek dat we gedaan hebben. In overleg met u komen we tot een bod en een biedstrategie. In de biedstrategie komen verschillende zaken ter sprake, zoals de prijs, de oplevering, de bouwkundige keuring en het overnemen van roerende zaken. Uiteraard houden we u steeds op de hoogte van alle gesprekken.

Stap 6

De onderhandeling

Nadat we het bod hebben uitgebracht start de onderhandeling over de uiteindelijke koopovereenkomst. De punten die we bij het doen van het bod hebben voorbereid, worden beoordeeld door de verkopende partij. Zij reageren op deze punten. In overleg met u proberen we tot overeenstemming te komen met de meest gunstige prijs en voorwaarden voor u.

Stap 7

Het opstellen van de koopakte

De afspraken die gemaakt zijn tijdens de onderhandelingen met de verkoper worden vermeld in de koopakte. We controleren de koopakte nauwkeurig en nemen deze samen met u door. We kijken of de gemaakte afspraken op de juiste manier op papier staan. Als het papierwerk in orde is, kunt u het koopcontract tekenen. Na het tekenen van het koopcontract heeft u nog drie dagen bedenktijd. De notaris stelt op basis van de getekende koopovereenkomst de akte van levering op.

Stap 8

De definitieve financiering

De financiering was voorbereid en we wisten wat de mogelijkheden waren. Met de koopakte in de hand gaat u in deze fase de financiering definitief regelen en aanvragen. Mocht de financiering op een of andere manier onverhoopt niet doorgaan, dan kan de koopovereenkomst ontbonden worden.

Stap 9

De inspectie

Voordat u definitief eigenaar van de woning wordt, inspecteren we nogmaals de woning. Bij die inspectie controleren we of de afspraken uit de koopakte zijn nagekomen en het huis zich nog in dezelfde staat bevindt als op het moment dat u het kocht. Is er iets niet in orde, dan komen we voor u in actie om een oplossing te vinden. Uiteraard in overleg met u.

Stap 10

De notaris

Gefeliciteerd!
De notaris heeft de transportakte en de hypotheekakte voorbereid en u kunt deze nu gaan ondertekenen. Daarmee bent u formeel eigenaar geworden van uw droomhuis. Het is gebruikelijk dat de aankopende partij een notaris mag kiezen. We kunnen u hierover desgewenst adviseren.