fbpx Menu

Appartement kopen is niet zonder risico

Als aankoopmakelaar beoordelen wij regelmatig appartementen. Soms stuiten wij op onaangename verrassingen die pas aan het licht komen na zorgvuldige bestudering van alle VVE stukken.

Onlangs gingen wij een appartement beoordelen. Het appartementencomplex in kwestie was een gebouw uit de jaren 50. Het appartement voldeed aan de verwachtingen van mijn cliënt en hij wilde graag een bod uitbrengen. Alvorens ik mij ging beraden over de hoogte van het bod, verdiepte ik mij in de stukken die een belangrijk deel uitmaakten van de boordeling van het geheel.

Het viel mij op, dat het meerjaren onderhoudsplan (MJOB) nogal summier was. Bij de stukken die ik had ontvangen, zaten ook de notulen van de laatste twee vergaderingen. Nadat ik alle stukken bekeken had, te weten:

-Splitsingsakte

-Huishoudelijk reglement

-MJOB (meerjaren onderhoudsbegroting)

-Notulen

-vragenlijst

-meetrapport

-jaarrekening van de VVE

zag ik dat er iets vreemds was met de notulen. Het document had de naam 2019, maar in de voetnoot zag ik dat het de notulen uit 2018 betrof. Uit deze notulen van 2018 bleek dat de  vergadering  in september had plaatsgevonden. Dat betekent vaak dat de jaarlijkse vergadering elke keer in de maand september wordt belegd.

Zo bleek ook hier. Na enig aandringen heb ik ook de notulen van september 2019 ontvangen. Wat bleek? Er waren het afgelopen jaar lekkages geweest in de standleidingen van het gebouw. Repareren was een ingewikkelde zaak in verband met asbest. In de notulen van 2019 was beschreven dat er een offerte opgevraagd was. Kosten: € 49.000 excl. BTW. De VVE had ‘slechts’ € 42.000 in kas en deze was grotendeels gereserveerd voor de bestaande MJOB. Aangezien er niet was voorzien in deze onverwachte kostenpost, betekent dat een direct groot te kort voor de VVE, met als gevolg een ongezonde VVE waar structureel onvoldoende financiële middelen zijn voor onderhoud. Dat kan leiden tot grote extra financiële bijdragen van de bewoners. Het zal niet voor het eerst zijn dat individuele bewoners daardoor in de problemen komen.

Let dus goed op bij het kopen van een appartement. Verdiep je goed in de stukken! Het is ingewikkeld, veel en materie die grote gevolgen kan hebben. Heb je er onvoldoende kennis voor in huis? Laat je adviseren!

Lees hier meer over onze werkwijze, referenties en tarieven of ga naar de homepage.